• CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Chính sách bảo mật thanh toán 

Tất cả thông tin giao dịch mua hàng tại website https://anviemex.com đều được bảo mật, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán thẻ trên website https://anviemex.com được tích hợp với các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của https://anviemex.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

 

Quy định cụ thể

 Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin tài chính của khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của https://anviemex.com áp dụng với Khách hàng:

• https://anviemex.com không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng, https://anviemex.com chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các đối tác cổng thanh toán mã hóa. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của https://anviemex.com. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), https://anviemex.com chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

https://anviemex.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website https://anviemex.com.

0914.475.576
0914475576